•Formularze

•Podnoszenie kwalifikacji w pytaniach i odpowiedziach

•Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego 

•Ubezpieczenie OC

•Szkolenia

•Księga wizualizacji

•Składki członkowskie

•Składki członkowskie na raty

•Legitymacje

•Przeszukanie - lista doradców podatkowych