Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji „START BIZNES", zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Lubuskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych z regionu województwa lubuskiego. Usługa doradztwa podatkowego świadczona w ramach programu „START BIZNES" będzie obejmować jednorazową poradę podatkową dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów w/w jednorazowej porady.

W związku z tym zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w przedstawiony projekt. Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie Internetowej www.startbiznesdp.pl

 

Doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany przez pracownika Lubuskiego Oddziału KIDP na listę doradców dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu ze strony internetowej kancelarii doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres strony internetowej swojej kancelarii, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału doradcy podatkowego w akcji jest niezaleganie  z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy.

 

W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP proponuje włączenie do umów zawieranych z klientami następujących postanowień: Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES" dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl, zwanym dalej Regulaminem.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl (imię i nazwisko doradcy podatkowego oraz nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, strona www) drogą mailową na adres lubuski@kidp.pl