Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Lubuski
ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 325
65-034 Zielona Góra

tel./fax: (68)
478 45 25
kom. 663 020 985
e-mail: 
lubuski @ kidp . pl

REGON: 017495050
NIP:   526-26-10-268
 
Biuro Lubuskiego Oddziału KIDP czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00
 

Wszystkie rachunki bankowe założone są w mBank S.A.

Konto Lubuskiego Oddziału - wpłaty na szkolenia i inne: 
mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014
 
Opłata z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych - konta indywidualne
(nr kont przesyłane są wraz z zaproszeniem na ślubowanie)
 
Składki członkowskie - konta indywidualne
(w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem oddziału)
 
Ubezpieczenia OC w ramach umowy generalnej z TUiR Warta S.A. - konta podane we wniosku o ubezpieczenie


 
Czytaj również