Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK MIEJSC!!! Zmiany w prawie pracy 2022
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 35 / 35
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-08-11
Data zakończenia: 2022-08-11
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie ON-LINE, które odbędzie się dnia


11 sierpnia 2022 roku
(godz. 09.00 – 14.00)


Zmiany w prawie pracy 2022


wykładowca: Agnieszka Krzemińska - ekspert z tej dziedziny z dużą praktyką w stosowaniu przepisów kodeksu pracy

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 4 punkty.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia  07 sierpnia 2022 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2022 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

123,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich
123,00 zł brutto - doradca podatkowy posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
123,00 zł brutto - pracownik kancelarii doradcy podatkowego

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 11 sierpnia 2022". 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie przez panel mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 09.11.2022 r. W związku z powyższym ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

UWAGA! Doradcy zgłaszający na szkolenie pracowników proszeni są o podanie adresów e-mailowych zgłoszonych pracowników w celu przesłania zaproszenia wraz z linkiem do szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x