Szczegóły szkolenia / imprezy

Nowy Polski Ład, nowe problemy. Zmiany od 1 lipca 2022.
Kategoria: Dzień Doradcy Podatkowego
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 25 / 40
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
560.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
560.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-06-03
Data zakończenia: 2022-06-04
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Z A P R A S Z A

na szkolenie połączone z obchodami Dnia Doradcy Podatkowego


Nowy Polski Ład, nowe problemy. Zmiany od 1 lipca 2022.

 

które odbędzie się w dniach

03-04 czerwca 2022 roku
Hotel Tanzanit***, Jesionka 57, 67-415 Kolsko
https://hoteltanzanit.pl/


Szkolenie poprowadzi Pan Michał Rogoziński – doradca podatkowy, studiował m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami. W swojej praktyce od 10 lat zajmuje się postępowaniami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, w szczególności dotyczących transakcji transgranicznych.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

03 czerwca 2022 roku (piątek)

09:00-09:30 – przyjazd do Hotelu

10:00-14:00 – szkolenie (w trakcie przerwa kawowa)

14:00-15:00 - obiad

15:00-16:00 - szkolenie

16:00-19:00 – czas wolny

19:00 - kolacja w chacie grillowej + zabawa z DJ

 

04 czerwca 2022 roku (sobota)

08:00-10:00 - śniadanie

10:00 - wymeldowanie i wyjazd z hotelu


Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00. Parking przy Hotelu dla uczestników szkolenia gratis.

W hotelu dostępne są: kręgielnia, kajaki, rowery wodne oraz rowery szosowe. Rezerwacja i płatność indywidualnie w hotelu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca do dnia 16 maja 2022 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (40 osób) decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 16 maja 2022 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

190,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich (nocleg w pokoju dwuosobowym)

560,00 zł brutto - doradca podatkowy posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich (nocleg w pokoju dwuosobowym)

560,00 zł brutto - pracownik doradcy podatkowego/osoba towarzysząca (nocleg w pokoju dwuosobowym)


Wpłat za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy podatkowego wraz z dopiskiem "Szkolenie 03-04 czerwca 2022 r.". 

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x