Szczegóły szkolenia / imprezy

Opodatkowanie nieruchomości od A do Z
Kategoria: Opodatkowanie nieruchomości
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 22 / 80
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-04-13
Data zakończenia: 2021-04-13
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie ON-LINE, które odbędzie się dnia


13 kwietnia 2021 roku
(godz. 09.00 – 15.00)


Opodatkowanie nieruchomości od A do Z


wykładowca: Marcin Grześkowiak – Doradca podatkowy, absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 08 kwietnia 2021 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2021 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

UWAGA! Szkolenie skierowane jest również do osób nie będących doradcami podatkowymi lub pracownikami doradców podatkowych. Osoby takie dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu na odrębnych kartach zgłoszenia (w załączeniu). Zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w karcie zgłoszenia.

Odpłatność za udział w szkoleniu:

- 190,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich
- 250,00 zł brutto - doradca podatkowy posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 250,00 zł brutto - pracownik kancelarii doradcy podatkowego
- 350,00 zł brutto - uczestnicy szkolenia nie będący doradcami podatkowymi i pracownikami kancelarii doradcy podatkowego

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład w formie on-line, materiały w formie elektronicznej. Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 13 kwietnia 2021". 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie przez panel mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 12.04.2021 r. W związku z powyższym ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

UWAGA! Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia! Doradcy zapisujący na szkolenie pracowników proszeni są o podanie adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu przesłania zaproszenia wraz z linkiem do szkolenia.

Platforma Teams nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie przeglądarki internetowej i stałego dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia na szkolenie należy kliknąć w link.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x