Szczegóły szkolenia / imprezy

Nowy JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT od 1 października 2020 r. - Gorzów Wielkopolski
Kategoria: JPK
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 20 / 25
Koszty:  200.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-28
Data zakończenia: 2020-09-28
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

28 września 2020 roku
(godz. 10.00 – 16.00)

 

Nowy JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT od 1 października 2020 r.wykładowca: Michał Rogoziński - doradca podatkowy


UWAGA! W trakcie szkolenia prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego. Z uwagi na obecną sytuację związaną z koronawirusem każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia znajdującego się w panelu mDoradca w zakładce "Pliki" i przekazania go organizatorowi podczas rejestracji.

 

Program szkolenia:

1. Nowy JPK-VAT –  Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K

2. Omówienie nowego zakresu informacji do raportowania

3. Ujednolicenie stawek VAT od listopada 2019 i lipca 2020 

4. Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

5. Zastąpienie klasyfikacji PKWiU przez CN dla dostaw towarów

6. Obowiązek podania NIP na paragonach a obowiązek ewidencji JPK_VAT

7. Zasady dochowania należytej staranności

8. „Biała lista” podatników VAT jako element należytej staranności

9. Zmiany w dyrektywie VAT – „quick fixes”

10. Nowe zasady dokumentowania WDT

11. Transakcje trójstronne w deklaracji VAT-7 i VAT-UE 

12. Wprowadzenie kas fiskalnych on-line – nowe terminy

13. Mechanizm podzielonej płatności – problemy praktyczne


Miejsce spotkania:

Hotel Mieszko Gorzów Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 82
66-400 Gorzów Wielkopolski

www.hotel-mieszko.pl

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 17 września 2020 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność za udział w szkoleniu:


- 200,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek

- 250,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek 

- 250,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego


Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka), materiały w formie elektronicznej.


Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014


W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 28 września 2020". 


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 15 osób.


Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x