Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w VAT na 2020 rok (Gorzów Wielkopolski)
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 33 / 80
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
200.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-01-13
Data zakończenia: 2020-01-13
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

13 stycznia 2020 roku
(godz. 10.00 – 16.00)

 

Zmiany w VAT na 2020 rok


wykładowca: Adam BartosiewiczDoktor nauk prawnych, specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym. Stale współpracuje z Rzeczpospolitą i jej dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Jest autorem, bądź współautorem znanych i cenionych pozycji, m.in. takich  jak: „Komentarz PDOF” (wyd. Difin); „Komentarz VAT” (wyd. Wolters Kluwer); „Komentarz KKS” (wyd. Beck); „Komentarza do ustawy o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym” (wyd. WoltersKluwer); „Leksykonu ryczałtu” (wyd. Unimex); „Leksykonu Ordynacji podatkowej” (wyd. Unimex); „Komentarza do ustawy abolicyjnej” (wyd. Wolters Kluwer). Jest autorem opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje także jako nauczyciel akademicki. 


Miejsce spotkania:

Hotel Mieszko Gorzów Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 82
66-400 Gorzów Wielkopolski

www.hotel-mieszko.pl

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

UWAGA! Szkolenie skierowane jest również do osób nie będących doradcami podatkowymi lub pracownikami doradców podatkowych. Osoby takie dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu na odrębnych kartach zgłoszenia (w załączeniu). Zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w karcie zgłoszenia. 

Zasady dokonywania zgłoszeń przez doradców podatkowych


Zgłoszenia doradców podatkowych przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 27 grudnia 2019 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

- 160,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek
- 160,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 m-cy
- 200,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego
- 260,00 zł brutto – uczestnicy szkolenia nie będący doradcami podatkowymi i pracownikami kancelarii doradcy podatkowego

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka), materiały w formie elektronicznej.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 13 stycznia 2020".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Harmonogram godzinowy szkolenia.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x