Aktualność: Wyniki wyborów Zgromadzenia Lubuskiego Oddziału KIDP

Dnia 04 marca 2022 roku odbyło się Zgromadzenie Lubuskiego Oddziału KIDP, które miało na celu wybór członków Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP VI kadencji oraz członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Lubuskim Oddziale KIDP.


Skład nowo wybranego Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP przedstawia się następująco:

- Chełmińska Mariola, nr wpisu 10395

- Chmielewski Sławomir, nr wpisu 10788

- Cygoń Maria, nr wpisu 00705

- Gruda Marzanna, nr wpisu 03486

- Gruszecka Joanna, nr wpisu 04293

- Łysy Iwona, nr wpisu 10901

- Pomian Grzegorz, nr wpisu 01364


Podczas Zgromadzenia wybrano również członków Lubuskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, zgodnie z poniższym:

- Cieślikowski Cezary, nr wpisu 06666

- Przyborski Stefan, nr wpisu 00234

- Wierzchołowska Małgorzata, nr wpisu 06244

- Wierzchołowski Tomasz, nr wpisu 12991

 

Dnia 04 marca 2022 roku na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP. Podział funkcji w Zarządzie kształtuje się następująco:

- Mariola Chełmińska - Przewodnicząca Zarządu

- Iwona Łysy - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

- Grzegorz Pomian - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

- Maria Cygoń - Skarbnik Zarządu

- Marzanna Gruda - Sekretarz Zarządu

- Joanna Gruszecka - Członek Zarządu

- Sławomir Chmielewski - Członek ZarząduDATA PUBLIKACJI: 2022-03-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x